Условия за връщане

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ В РАМКИТЕ НА 1 СЕДМИЦА (стандартни условия при дистанционни продажби).

Продуктът може да бъде върнат, при условие, че не е бил използван и Вие можете да очаквате възстановена цялата сума без разходите за транспорт.


Връщане

Когато връщате продукти, Вие поемате задължението да предприемете разумни усилия да гарантирате, че изпълнителят ще получи продуктите и че те няма да бъдат повредени по време на транспорта. Ето защо, с оглед на това да Ви предпазим, когато ни връщате продукт, ние Ви препоръчваме да използвате регистрирани транспортен превозвач. За някои продукти може да бъде предложена транспортна услуга с плащане при получаване. Документите за връщане ще съдържат информация за това дали такава услуга с плащане при получаване е приложима за дадения продукт.

Моля да имате предвид, че Вие ще поемете разходите за връщане на продуктите при нас, както и разходите за използване на услугата „плащане при получаване“, освен ако продукта не е дефектен (вижте по-надолу) или е по вина на наш служител.

Ако продукта, който сте получили; (а) Ви е бил изпратен по погрешка, поради невнимание от страна на нашия изпълнител; (б) е повреден; (в) не отговаря на описанието; (г) не е годен за целта на употреба; (д) не е със задоволително качество, то той се смята за дефектен. Имайте предвид, че всяка повреда на продукта, щом вече е във Ваше владение/притежание, не прави продукта дефектен и е извън нашата отговорност.

Ако продуктът е дефектен, моля, свържете се с нас. Дефектните продукти трябва да бъдат върнати на изпълнителя при първа възможност и във всички случаи в рамките на 7 дни от доставката.

Моля да имате предвид, че всички артикули, които бъдат върнати при нас, за които твърдите, че имат дефекти, или недостатъци, ще бъдат щателно проверени и инспектирани от нашите техници. Всички върнати артикули, за които бъде установено, че нямат дефекти или недостатъци, ще Ви бъдат върнати и ние си запазваме правото да Ви таксуваме за всички разходи по връщането на продуктите при Вас, като използваме първоначалния начин на плащане. В случай, че Вашата кредитна карта е с изтекъл срок, или даде отказ за плащане, ние ще задържим продукта (продуктите) до получаване на цялото плащане за обратния транспорт.

Вие поемате пълна отговорност за рисковете при връщането на всички продукти, затова Ви препоръчваме да проявите разумни грижи, когато ни връщате артикули, като например да сте сигурни, че продуктите са добре опаковани, правилно адресирани и транспортирани от реномиран превозвач.