Категории

ФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СМАРТ ОФИС БЪЛГАРИЯ ЕООД реализира проект по Процедура чрез подбор на предложения „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Договор BG-RRP-3.005-4075-C01 в периода 03.07.2023 г. -03.07.2024 г. Проектът се състои в Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система), като общата стойност е в размер на 20 000 лв., от които 100% безвъзмездно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

ФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

- Смарт Офис България

Коментари