ДМА

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Експедиционна бележка, 100 листа

2.27 лв.

Формуляр от вестникарска хартия. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Експедиционна бележка, химизирана, 100 листа

4.41 лв.

Формуляр от химизирана хартия. За транспортна дейност/безопасност на труда/противопожарна охрана...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Искане за отпускане на материални ценности, 1 ред, 100 листа

1.86 лв.

Формуляр от вестникарска хартия. За документиране на основанието, вида, количеството и стойността на отпуснати суровини или материали за производство. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Искане за отпускане на материални ценности, 1 ред, химизирано, 100 листа

4.62 лв.

Формуляр от химизирана хартия. За документиране на основанието, вида, количеството и стойността на отпуснати суровини или материали за производство. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Искане за отпускане на материални ценности, голямо, химизирано, 100 листа

7.91 лв.

Формуляр от химизирана хартия. За документиране на основанието, вида, количеството и стойността на отпуснати суровини или материали за производство. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Искане за отпускане на материални ценности, средно, 100 листа

2.99 лв.

Формуляр от вестникарска хартия. За документиране на основанието, вида, количеството и стойността на отпуснати суровини или материали за производство. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Искане за отпускане на материални ценности, средно, химизирано, 100 листа

4.92 лв.

Формуляр от химизирана хартия. За документиране на основанието, вида, количеството и стойността на отпуснати суровини или материали за производство. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Картон за работно облекло, 100 броя

18.47 лв.

Формуляр от група личен състав, деловодство, ТРЗ..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Отчет на дневните продажби, 100 листа

2.87 лв.

Формуляр от вестникарска хартия. Счетоводен документ, в който се описва обобщена информация за тези доставки и продажби, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, а са извършени само с фискален бон – например продажби на дребно в търговски обект на физически лица. За отчитане на парични средства...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Складов картон 1540, 100 броя

14.80 лв.

Формуляр за отчитане материален запас. Формат 2/3 B4...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Складов картон 1954 за аналитично отчитане на материали, 100 броя

14.68 лв.

Формуляр за аналитично отчитане стоково материални ценности. Формат 2/3 B4...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Складова разписка, голяма, химизирана, 100 листа

7.91 лв.

Формуляр от химизирана хартия. Складов документ, с който се документира приемането и предаването на стоки. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Складова разписка, средна, 100 листа

2.87 лв.

Формуляр от вестникарска хартия. Складов документ, с който се документира приемането и предаването на стоки. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Складова разписка, средна, химизирана, 100 листа

4.90 лв.

Формуляр от химизирана хартия. Складов документ, с който се документира приемането и предаването на стоки. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Стокова разписка, голяма, 100 листа

3.09 лв.

Формуляр от вестникарска хартия. Складов документ, с който се документира приемането и предаването на стоки. За отчитане на дълготрайни материални активи...

Показани 1 от 15 | 18 (2 Страници)