Речници и разговорници

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Американски речник, Колибри

18.33 лв.

През 1991 г. Дубравка Угрешич е поканена да преподава в университета Уеслиън в Мидълтаун, Кънектикът, и същевременно да списва рубрика в холандски вестник, която назовава „Моят американски речник“. По-късно събира тези текстове в сборник, но поради погрешен удар върху клавиатурата dictionary става fictionary и така се ражда хърватското заглавие Ame..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Английско - български и Българско - английски речник, Колибри

13.75 лв.

Съдържа над 40 000 думи и изрази. Включва различията между британския и американския правопис и употреба, както и таблица на неправилните глаголи...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Английско - български речник на съвременния сленг

17.18 лв.

Английско - български речник на съвременния сленг. Автор: Колектив. Издателство: Колибри...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Българско - френски речник

113.46 лв.

Плод на усилията и близо петгодишния труд на петима преподаватели от Факултета по класически и нови филологии на СУ "Св. Климент Охридски". Създаден е по оригинална концепция, включваща елементи на съпоставително изследване на езиковата стилистика на българския и френския език, а фонетичната транскрипция на българските заглавни думи, която отразява..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Испанско - български и Българско - испански речник

22.93 лв.

Речникът съдържа основната лексика на двата езика - общо около 80 000 думи и изрази и 100 000 преводни съответствия в двете посоки, с подробно разработена идиоматика. Включени са и голям брой латиноамериканизми и специални термини. С оглед на практическото приложение широко и последователно е застъпена употребата на предлозите. Отразено е съвременн..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Испанско - български и Българско - испански речник, Колибри

13.75 лв.

Испанско-български и българско- испански речник. Автор: Венцеслав Николов. Издателство: Колибри...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Кратък речник на литературните и лингвистичните термини

25.22 лв.

Изданието няма за цел да замести вече съществуващите на български език справочници, а се стреми да ги допълни и да подтикне към по-прецизна работа с терминологията. „Кратък речник на литературните и лингвистичните термини“ се оформя като важно филологическо помагало. Статиите в него са съобразени с най-новите търсения в литературознанието и лингвис..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Многоезичен тематичен речник на европейската интеграция

51.55 лв.

Този речник с четири словника (български, английски, френски и немски) е предназначен за специализирана и широка публика: * държавни служители в централната и в местната администрация * работещи в структурите на европейските институции и в неправителствени организации (НПО) * експерти по европейски проекти * изследователи на процесите на европейско..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Немско - български и Българско - немски речник

13.75 лв.

Съдържа: 50 000 думи и изрази; Таблица на основните неправилни глаголи; Най-често употребяваните изрази и съчетания...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Португалско - български и Българско - португалски речник

13.75 лв.

Този речник съдържа 30 000 думи и изрази, форми за множествено число, приложение с глаголни спрежения...

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Речник на трудностите във френския език

17.18 лв.

Настоящият речник се състои от две части: азбучна и тематична. В азбучната са представени по-важните фонетични, правописни, граматически и лексико-семантични особености на онези думи, които затрудняват изучаващите езика в писмената и устната реч. Тематичната част е посветена на някои правописни и граматически въпроси, представени в азбучен ред за п..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Руско - български и Българско - руски речник

25.22 лв.

Актуалността на речника се изразява в представянето на нови думи и нови значения на съществуващи вече в езика лексикални единици, фиксирани в лексикографските трудове през първите две десетилетия на 21 век. Българският читател ще се срещне за първи път с голяма част от тези руски думи (и значения) на страниците на настоящия речник. Представена е ак..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Руско - български и Българско - руски речник, Колибри

32.10 лв.

Настоящият Руско-български/Българско-руски речник включва над 60 000 лексикални единици и изрази. Широко представени са новите думи и значения, навлезли в езика през последното десетилетие на ХХ и началото на ХХI век и свързани с прилагането на информационните и мобилните технологии, както и с новите икономически, политически и социални реалности в..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Учебен Английско - български и Българско - английски речник

17.18 лв.

Основното ядро на речника съдържа над 12 000 английски езикови единици, в това число най-съвременни понятия в областта на комуникациите, образованието, техниката, развлеченията и пр. Заглавните думи са преведени на български, като за всяко значение или подзначение се дава отделен превод. Българско-английският речник ще бъде от допълнителна полза за..

Бърз преглед
(0)
Поръчки (0)

Учебен речник по руски език

17.18 лв.

Toзи учебен речник е за всички, които изучават руски език, независимо от нивото, на което се намират. Ако сега започвате, той ще ви помогне да усвоите основната лексика, обогатена с най-актуалната, тази, която ще чуете и прочетете в новините. Вие си мислите, че знаете руски. Толкова е лесен. Толкова прилича на българския... Е, вярно, има падежи, к..

Показани 1 от 15 | 20 (2 Страници)